گامی در جهاد تبیین و روایتگری انقلاب

پ, 11/28/1400 - 08:34

گامی در جهاد تبیین و روایتگری انقلاب

🔊سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی برگزار می کند:

 

سلسله نشست های جهاد تبیین:

با موضوع: گامی در جهاد تبیین و روایتگری انقلاب

👤سخنران: دکتر سید محسن اصغری نکاح

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی

زمان: شنبه ۳۰ بهمن  ۱۴۰۰ ساعت : ۱۸:۳۰

📲لینک ورود:👇👇

https://vroom.um.ac.ir/basij-ostan

🔳 دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج خراسان رضوی