دانشگاه اسلامي از ايده تا عمل

ش, 11/09/1400 - 12:48

دانشگاه اسلامي از ايده تا عمل

بدينوسيله از جنابعالي دعوت مي شود در دومین  نشست هم انديشي حوزه و دانشگاه كه با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی به صورت مجازي برگزار ميشود شركت فرمائيد.

 

موضوع كلي: “فلسفه دانشگاه

 

موضوع این نشست : " دانشگاه اسلامي از ايده تا عمل "

 

ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر محمد ابراهيم سقزچي – معاون نظارت وارزيابي شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها

 

زمان: دوشنبه 11 بهمن  1400، ساعت 18 تا 20 ( مجازي(

 

لينك مجازي جلسه:

 https://vroom.um.ac.ir/ishm

 

مستدعيست هنگام ورود به سامانه حتماً نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه خود را بصورت انگليسي وارد فرماييد.

دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج خراسان رضوی