مولفه های کارآفرینی و کار آفرین از منظر ارزشی با تاکید بر نگاه علوی

ی, 01/28/1401 - 09:05

مولفه های کارآفرینی و کار آفرین از منظر ارزشی با تاکید بر نگاه علوی

️🟡️🟡️🟡🟡

📢 اندیشکده تخصصی مطالعات راهبردی کارآفرینی گام دوم بسیج  اساتید خراسان رضوی برگزار میکند.

 

🔰 وبینار با موضوع:

*مولفه های کارآفرینی و کار آفرین از منظر ارزشی با تاکید بر نگاه علوی *

 

🔰استاد :

* دکتر جابر نوبخت*

مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی کارآفرینی گام دوم بسیج اساتید

 

📆زمان:

* دوشنبه ۲۹ فروردین ماه  ۱۴۰۱  *

 

🕡ساعت: ۲۱

 

🔀لینک ثبت نام:

https://vroom.um.ac.ir/basij-ostan

🔳 دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج خراسان رضوی