دانشگاه اسلامي از ايده تا عمل

د., 01/17/2022 - 12:01

دانشگاه اسلامي از ايده تا عمل

 

بدينوسيله از جنابعالي دعوت مي شود در نشست هم انديشي حوزه و دانشگاه كه با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی به صورت مجازي برگزار ميشود شركت فرمائيد.

 

موضوع كلي: “فلسفه دانشگاه

 

موضوع این نشست : " دانشگاه اسلامي از ايده تا عمل "

 

ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر محمد ابراهيم سقزچي – معاون نظارت وارزيابي شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها

 

زمان: دوشنبه 27 ديماه 1400، ساعت18 ( مجازي)

 

لينك مجازي جلسه:

 https://vroom.um.ac.ir/ishm

 

مستدعيست هنگام ورود به سامانه حتماً نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه خود را بصورت انگليسي وارد فرماييد.

🔳دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج خراسان رضوی