سالگشت شهادت سرداران بزرگ شهید #حاج_قاسم_سلیمانی و شهید #ابومهدی_المهندس بر تک تک حامیانِ انسانیت، شرافت، بصیرت، غیرت و عفاف و تمام آزادمردان تسلیت باد.

دوشنبه, 10/13/1400 - 13:48

سالگشت شهادت سرداران بزرگ شهید #حاج_قاسم_سلیمانی و شهید #ابومهدی_المهندس بر تک تک حامیانِ انسانیت، شرافت، بصیرت، غیرت و عفاف و تمام آزادمردان تسلیت باد.

سالگرد_عروج_سردار_شهید_سلیمانی

#سردار_شهید_ابوالمهندس

#قهرمان_من

 

سردار دلها، دو سال است که دیگر سایه ات بر سر #ایران نیست؛

 

اما بدان یاد و فکر تو همیشه در #قلب_مردم این مرزوبوم خواهد بود و همیشه قاسم #سلیمانی_گونه زندگی خواهند کرد.

 

دو سال است که پر کشیده ای و اکنون #سالروز_شهادت توست؛

 

اما این را بدان که #داغ_شهادتت هنوز بر دل مردم کشورمان و جوانان این مرزوبوم تازه است و آنها تمام تلاش شان را در راستای پیشرفت و تعالی جامعه خواهند کرد تا انتقامی سخت از #دشمن بگیرند.

 

حاج قاسم در #بهشت خدا آرامش را تجربه کن. چراکه جوانان این مرزوبوم از تو #غیرت و #مردانگی را به خوبی آموخته اند. چون تو برای ما مردم این میراث را به جا گذاشتی.

 

اکنون مردم ما هر کدام به نوع خود، با غیرت و مردانگی شان سعی می کنند راه تو را ادامه دهند و در مسیر تو، برای پیشرفت جامعه و نابودی دشمن تلاش کنند.

 

 

دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی  نهضت استادی بسیج خراسان رضوی