سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی برگزار میکند:

شنبه, 04/19/1400 - 12:55

سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی برگزار میکند:

  نشست مجازی به مناسبت گرامیداشت شهادت دکتر مصطفی چمران و روز ملی بسیج اساتید

سخنران: * دکتر مجتبی زارعی *
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور

 زمان: *سه شنبه  1 تیر ماه ۱۴۰۰*

 ساعت 11صبح: *

 لینک ورود:
https://vroom.um.ac.ir/basij-ostan