اندیشکده شهر و شهروند سالم

با توجه به توسعه سریع و نامتوازن شهرها به ویژه کلان‌شهرها بالاخص اهواز و نابسامانی‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و امنیتی؛ ضرورت ایجاد این اندیشکده برای برطرف کردن برخی مشکلات پایه‎ای و اساسی که نیاز به همکاری متخصصین علوم مختلف دارد احساس می‌شود.

 

 

 

در خصوص اهمیت و ضرورت تشکیل این اندیشکده این نکته قابل تامل است که با توجه به آنکه شهر بستر زندگی شهروندان است و میزان رضایت شهروندان از شرایط و امکانات شهر به طور مستقیم بر میزان حمایت و دلدادگی شهروندان به نظم موثر است، لذا بررسی این موضوع ضروری است و از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

حداقل ۵ دانشگاه و ۴ پژوهشکده و مرکز تحقیقات و با ظرفیتی معادل ۷۰ متخصص در این زمینه و ۳۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی و صدها پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط از جمله جغرافیا و برنامهریزی شهری، جامعه شناسی، مدیریت، روانشناسی اجتماعی در دانشگاه تی و تدوین شده و همچنین تعدادی رساله دکتری و طرح تحقیقاتی از جمله ظرفیت‌‎های علمی دانشگاهی و غیردانشگاهی مرتبط با این موضوع قابل بهره برداری است.

 

مشخصات: